top of page

Jaunieši aicināti uz informatīvu sesiju par nometni Lielbritānijā 2024. gadā

13 Dec 2023

No 2024. gada 27.maija līdz 1. jūnijam Lielbritānijā pulcēsies jaunieši no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie jaunieši, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā āra dzīves nometnē “Radām dabā!” izjustu, izdzīvotu, izzinātu Latvijas dabu, kultūru un ikdienu un apgūtu praktiskas iemaņas āra dzīves pasākumu organizēšanā un dalībā.

No 2024. gada 27.maija līdz 1. jūnijam Lielbritānijā pulcēsies jaunieši no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie jaunieši, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā āra dzīves nometnē “Radām dabā!” izjustu, izdzīvotu, izzinātu Latvijas dabu, kultūru un ikdienu un apgūtu praktiskas iemaņas āra dzīves pasākumu organizēšanā un dalībā.


Latviešu biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē (LCAITUK) turpina attīstīt sadarbību ar organizācijām Latvijā. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam un biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāvju atsaucībai, 2024. gadā tiks īstenota āra dzīves nometne jauniešiem “Radām dabā!”.

Jauniešu āra dzīves nometnes “Radām dabā!” mērķis ir saglabāt diasporas jauniešu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt jauniešu nacionālo identitāti. Valoda, vēsture un tradīcijas ir trīs “vaļi”, uz kuriem balstās diasporas izglītošana ārpus Latvijas – šie “vaļi” arī caurvīs nometnes norisi ar uzsvaru uz dabu un būšanu dabā. Dalība kopprojektos ar diasporas jauniešiem ir svarīga arī jauniešiem, kas dzīvo Latvijā – gan iespēja vairāk uzzināt par dzīves pieredzi ārpus Latvijas, gan veidot un attīstīt kopīgas pārrobežu sadarbības iniciatīvas/pasākumus personiskai pašizaugsmei nākotnē. Šis noteikti būs vienlaicīgi arī ļoti drosmīgs projekts – drosme piedalīties un doties sev nezināmajā būs īpašs izaicinājums jauniešiem.


Nometnes programma ir veidota ciešā sadarbībā ar jauniešiem un jauniešu vecākiem Lielbritānijā un Latvijā.


Projekta ietvaros Straumēnos, Lielbritānijā tiks organizēta 6 dienu āra dzīves diennakts nometne “Radām dabā!”, kurā piedalīsies 20 dalībnieki no Lielbritānijas un Latvijas vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Nometnes darba valoda būs latviešu valoda. Nometnes laikā tās dalībnieki iepazīs latviešu valodu, vēsturi un kultūru, dabu un kā būt dabā paradumus, gūstot iedvesmu pasākuma “Dabas pikniks”, uz kuru noslēgumā tiks aicināts ikviens interesents, organizēšanai un norisei.

Projekta kopējais budžets ir 17,000.00 EUR, kas ietver dalībnieku un organizatoru ieguldījumu 3,000.00 EUR apmērā (apdrošināšana, ceļa izdevumi, sagatavošanās izmaksas, balvu fonds noslēguma pasākumam) un Latvijas valsts budžeta finansējumu 14,000.00 EUR apmērā, ko nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lai uzzinātu vairāk par iecerēto nometnes programmu, pieteikšanās kārtību un dalības noteikumiem, aicinām interesentus 9. janvārī uz tikšanos tiešsaistē pl.18.00 pēc Lielbritānijas laika un pl.20.00 pēc Latvijas laika Microsoft Teams vidē. Tikšanās ilgums līdz 1.5 stundai.

Aicinām ikvienu interesentu Latvijā un Latvijas diasporu Lielbritānijā uz sadarbību šīs un arvien jaunu iniciatīvu īstenošanā!


#Nometnes2024


Informāciju sagatavoja: LCAITUK izpilddirektore Iveta Sūna iveta@lcait.ukPar publikācijas saturu atbild Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē. Informācija sagatavota projekta “Radām dabā!” ietvaros, atspoguļo tikai un vienīgi projekta īstenotāja viedokli, un nav uzskatāma par Sabiedrības integrācijas fonda vai Kultūras ministrijas oficiālo viedokli.


bottom of page