top of page

Jaunieši aicināti uz informatīvu sesiju par nometni Lielbritānijā

4 Jan 2023

2023.gada 29.maijā – 3.jūnijam Lielbritānijā pulcēsies jaunieši no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie jaunieši, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā nometnē “Radām kopā!” izjustu, izdzīvotu, izzinātu veselīga dzīvesveida nozīmi, Latvijas sporta vēsturi, latviešu kultūru un ikdienu.

Latviešu biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē (LCAinUK) turpina attīstīt sadarbību ar organizācijām Latvijā. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam un biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāvju atsaucībai, 2023.gadā tiks īstenota veselīga dzīves veida nometne jauniešiem “Radām kopā!”.


Jauniešu nometnes “Radām kopā!mērķis ir saglabāt diasporas jauniešu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt jauniešu nacionālo identitāti. Valoda, vēsture un tradīcijas ir trīs “vaļi”, uz kuriem balstās diasporas izglītošana ārpus Latvijas – šie “vaļi” arī caurvīs nometnes norisi ar uzsvaru uz veselīgu dzīvesveidu un sporta nozīmi ikdienā. Dalība kopprojektos ar diasporas jauniešiem ir svarīga arī jauniešiem, kas dzīvo Latvijā – gan iespēja vairāk uzzināt par dzīves pieredzi ārpus Latvijas, gan veidot un attīstīt kopīgas pārrobežu sadarbības iniciatīvas/pasākumus personiskai pašizaugsmei nākotnē. Šis noteikti būs vienlaicīgi arī ļoti drosmīgs projekts – drosme piedalīties un doties sev nezināmajā būs īpašs izaicinājums jauniešiem.


Nometnes programma ir veidota ciešā sadarbībā ar jauniešiem un jauniešu vecākiem Lielbritānijā. 


Projekta ietvaros Straumēnos, Lielbritānijā tiks organizēta 6 dienu veselīga dzīves veida diennakts nometne “Radām kopā!”, kurā piedalīsies 20 dalībnieki no Lielbritānijas un Latvijas vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Nometnes darba valoda būs latviešu valoda. Nometnes laikā tās dalībnieki iepazīs latviešu valodu, sporta vēsturi un kultūru, veselīga dzīvesveida paradumus, gūstot iedvesmu radošajiem darbiem, kuri nometnes noslēgumā tiks apkopoti digitālā radošo darbu izstādē. 

Projekta kopējais budžets ir 17,000.00 EUR, kas ietver dalībnieku un organizatoru ieguldījumu 3,000.00 EUR apmērā (apdrošināšana, ceļa izdevumi, sagatavošanās izmaksas, balvu fonds noslēguma pasākumam) un Latvijas valsts budžeta finansējumu 14,000.00 eur apmērā, ko nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 


Lai uzzinātu vairāk par iecerēto nometnes programmu, pieteikšanās kārtību un dalības noteikumiem, aicinām interesentus 9.janvārī uz tikšanos tiešsaistē pl.18.00 pēc Lielbritānijas laika un pl.20.00 pēc Latvijas laika. Tikšanās ilgums līdz 1 stundai.


Aicinām ikvienu interesentu Latvijā un Latvijas diasporu Lielbritānijā uz sadarbību šīs un arvien jaunu iniciatīvu īstenošanā!

#Nometnes2023

Informāciju sagatavoja: Lcait koordinatore Iveta Sūna 

iveta@lcait.uk


Par publikācijas  saturu atbild Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē. Informācija sagatavota projekta “Radām kopā!” ietvaros, atspoguļo tikai un vienīgi projekta īstenotāja viedokli, un nav uzskatāma par Sabiedrības integrācijas fonda vai Kultūras ministrijas oficiālo viedokli.
bottom of page